Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 2-3/2020
Urologická onkológia
Inovatívne antiandrogény v liečbe nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (M0 CRPC)
Monika Kuzma, Ján Kliment
Význam detekcie zostrihového variantu androgénneho receptora AR-V7 u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty v klinickej praxi
Henrieta Drobková, Jana Jurečeková, Monika Kmeťová Sivoňová, Ján Kliment jr., Mária Škereňová, Erika Halašová, Ján Kliment sr.
p27Kip1 V109G polymorfizmus a riziko vzniku karcinómu prostaty
Márk Híveš, Jana Jurečeková, Ján Kliment, Dušan Dobrota, Róbert Dušenka, Klaudia Holečková, Henrieta Drobková, Monika Kmeťová-Sivoňová
Funkčná urológia
Vplyv inovatívneho tréningu svalov panvového dna na získané kvalitné roky života (QALY) u žien so stresovou inkontinenciou moču liečených duloxetínom
Ján Švihra, Magdaléna Hagovská, Ján Breza jr., Jozef Dubravický, Marek Vargovčák
Stanovenie platnosti slovenskej verzie dotazníka kvality života Wisconsin Stone-QOL u pacientov s urolitiázou
Ján Švihra jr., KL Penniston, Igor Sopilko, Ján Švihra sr., Ján Ľupták
Tréning svalov panvového dna vzhľadom na intenzitu cvičenia u žien so stresovou inkontinenciou moču
Magdaléna Hagovská, Peter Urdzík, Ján Švihra
Andrológia
Peyronieho choroba – aktualizácia v roku 2020
Jozef Marenčák
Kazuistiky
Nezvyčajná koincidencia neuroendokrinného nádoru obličky a echinokokózy – úskalia diagnostiky a liečby
Ľubomír Ličák, Ivan Minčík, Stanislav Matéffy
Parazitárna cysta nadsemenníka s obsahom červa Dirofilaria repens
Vincent Nagy
Z klinickej praxe
Odporúčané dávkovacie režimy trospiumchloridu
Martin Franko
Manažment pacientov s OAB v bežnej ambulantnej praxi a trospiumchlorid ako liečba prvej voľby (nielen) u starších pacientov, kazuistiky
Nikoleta Lédererová
Publikácie slovenských urológov v zahraničí
Publikácie slovenských urológov v zahraničí
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by