Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2007
Urologická onkológia
Prognostický význam expresie ki-67 a pcna pri ta-t1 urotelových nádoroch močového mechúra
Roman Tomaškin, Katarína Macháleková, Pavol Slávik, Boris Eliáš, Karol Kajo, Ján Kliment
úloha laparoskopie v léčbě nádorů ledvin
Milan Hora, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Jiří Klečka jr., Ondřej Hes
Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii – modifikované hodnocení a jeho klinický význam pro pacienta
Milan Král, Daniela Kurfürstová, Vladimír Študent, Aleš Vidlář, Martin Hrabec, Marek Dávid
Karcinóm prostaty a neuroendokrinná diferenciácia
Karol Kajo, Vladimír Bartoš, Lukáš Plank
Benígna hyperplázia prostaty
Benígna prostatická hyperplázia: prirodzená povaha, patofyziológia, optimálna liečba a zlyhanie medikamentóznej liečby
Michal Horňák, Vladimír Zvara
Dysfunkcia močových ciest
Aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientů s neurogenním měchýřem – lze určit optimální indikační skupinu pacientů?
Jan Krhut, Josef Kopecký, Pavel Hradílek
Porovnanie včasných výsledkov liečby vstrebateľnou a nevstrebateľnou transobturatórnou páskou
Martin Romančík, Ivan Lutter, Frederico Goncalves, Milan Obšitník, Peter Weibl, Andrej Havalda
Pediatrická urológia
Konzervatívna vs. chirurgická liečba primárneho vezikoureterového refluxu u detí
Zuzana Kurcinová, Ladislav Valanský, Richard Bartl, Ľudmila Podracká, Eva Sádová, Tatiana Baltésová
ANDROLOGIA
Súčasný pohľad na patofyziológiu, diagnostiku a liečbu varikokély
Igor Sopilko
Kazuistiky
Idiopatická trombóza renálnej artérie
Michal Korček, Juraj Barta, Emil Bakoš, Dušan Ďurčanský
Metastáza karcinómu obličky do kontralaterálneho močovodu
Tomáš Kička, Dušan Martinčok, Atila Szalontay, Ľubomír Velk
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by