Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2010
Prehľadové práce
Vplyv epigenetických mechanizmov na vývoj karcinómu prostaty – úvod do problematiky pre klinických urológov
Svetlana Grobarčíková1, Roman Tomaškin1, Petra Tilandyová2, Zora Lasabová3, Ján Kliment1
Neoadjuvantná a adjuvantná chemoterapia karcinómov močového mechúra infiltrujúcich svalovinu v kontexte medziodborovej spolupráce
Patrik Palacka, Jana Obertová
Prognostické faktory a modely u pacientov s karcinómom obličky – súčasný prehľad
Ľuboš Tešľa, Vincent Nagy, Ladislav Valanský
Charakterizácia psa a ďalších potenciálnych biomarkerov karcinómu prostaty
Monika Kmeťová Sivoňová1, Jozef Hatok1, Róbert Dušenka1,2, Silvia Mahmoodová1, Dušan Dobrota1, Ján Kliment2
Urologická onkológia
Zmeny expresie kaveolínu-1 v priebehu onkogenézy adenokarcinómu obličiek
Lucia Mésarošová 1, Ján Švihra 2, Ján Klimas 3, Peter Křenek 3, Ján Kyselovič 3, Peter Ochodnický 3, Ján Ľupták 2, Ján Kliment 2, Pavol Slávik 4
Výskyt osteonekrózy kostí čeľuste a sánky u pacientov liečených bisfosfonátmi
Eva Kovaľová1, Ivan Minčík2, Alica Kovaľová3, Pit J. Voss3, Mária Minčíková4, Monika Daňová5
Multidisciplinárna spolupráca pri prevencii osteonekrózy čeľustných kostí u pacientov liečených bisfosfonátmi
Eva Kovaľová1, Ivan Minčík2, Alica Kovaľová3, Pit J. Voss3, Mária Minčíková4, Monika Daňová5
Dysfunkcia močových ciest
Očakávania od liečby u pacientov s benígnou prostatickou hyperpláziou s rizikom progresie v ambulantnej praxi urológa na slovensku – epidemiologická štúdia peter – 1. časť
Peter Weibl1+2, Peter Laurinc3, Roman Tomaškin4, Ján Breza5, Danica Fačkovcová6, Miroslav Helbich7 a Peter Bujdák8
Literárne prehľady
Predoperačná hydronefróza – predikcia extravezikálneho ochorenia a pozitivity lymfatických uzlín u pacientov podstupujúcichcystektómiu pre karcinóm močového mechúra
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by