Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2017
Úvodné slovo
Úvodné slovo
Ján Kliment
Urologická onkológia
Rádium-223 u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty rezistentným na kastráciu: odporúčania a skúsenosti s liečbou na Slovensku
Viera Tóthová, Pavol Dubinský, Ján Kliment, Ivan Režňák, Eva Takácsová, Iveta Vinarčíková-Mikšíková
Možnosti liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty na Slovensku; závery Delphi panelu
Ján Kliment, Vladimír Malec, Jozef Mardiak, Michal Mego
Urologické aspekty komplexu tuberóznej sklerózy
Ján Breza ml., Barbora Novotná
Funkčná onkológia
Nové minimálne invazívne metódy v liečbe benígnej hyperplázie prostaty
Chrissie T. Wøien, Thomas M. Andersen, Peter Zvara
Urologická traumatológia
Manažment pacientov s ruptúrou obličky a krvácaním do retroperitonea
Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Jaroslav Beck
Andrológia
Praktické odporúčanie pre manažment neplodného páru pre klinickú prax z pohľadu andrológa/urológa
Martin Hrivňák, Igor Bartl, Ivan Kubiš, Branislav Obšitník
Kazuistika
Splenogonadálna fúzia – opis prípadu zriedkavej vývojovej anomálie
Vladimír Bartoš, Dušan Pokorný, Juraj Mikuláš, Barbora Škripeková
Rôzne
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2016
Vladimír Baláž
Správa zo sympózia neurológov a urológov na Slovensku
Ladislav Valanský
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., sedemdesiatročný
Vincent Nagy
K významnému jubileu nestora české urologie doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.
Jan Dvořáček a spolupracovníci
Významná osobnost české a slovenské urologie prof. MUDr. Jozef Šváb, CSc.
Petr Morávek
Abstrakty funkčná urológia 2017
Funkčná urológia – Multidisciplinárne sympózium
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by