Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2018
Úvodné slovo
Editoriál: Pohľad na slovenskú urológiu v roku 2018
Ivan Minčík
Urologická onkológia
Nový štandard liečby metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty
Ján Kliment, Monika Kuzma
Nové trendy nukleárnej medicíny v manažmente karcinómu prostaty
Andrej Vondrák
Súčasné postavenie scintigrafie skeletu pomocou bisfosfonátov značených rádioaktívnym technéciom (99mTc-MDP, 99mTc-HDP) v diagnostike kostných metastáz pri karcinóme prostaty
Hubert Poláček, František Trudič, Daniel Evin, Ján Kliment
Funkčná urológia
Nadhmotnosť a symptómy hyperaktívneho mechúra u žien
Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Alena Buková, Agata Hrobacz, Dana Dračková, Viera Švihrová, Iveta Nagyová
Neisseria meningitidis v urogenitálnom trakte
Anna Kružlíková
Možnosti a limity invazívnej liečby u neurourologických pacientov
Jozef Marenčák
Kazuistiky
Malígny melanóm uretry u staršej pacientky – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Juraj Mikuláš, Dušan Pokorný, Pavol Lamoš
Explózia močového mechúra počas transuretrálnej resekcie prostaty
Ľuboš Tešľa, Igor Milichovský, Michal Kmak
Správa hlavného odborníka
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2017
Vladimír Baláž
Rôzne
Dr. h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA – 70-ročný
Dalibor Ondruš
Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. – 75-ročný
Dalibor Ondruš
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by