Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Klinická urológia 3/2019
Úvodné slovo
Úvodné slovo
Ján Kliment
Urologická onkológia
Urotelové karcinómy horných močových ciest
Jozef Marenčák
Onkoproteomika a karcinóm prostaty
Monika Kmeťová Sivoňová, Peter Kaplán, Zuzana Tatarková, Jana Jurečeková, Henrieta Drobková, Róbert Dušenka, Mark Híveš, Ján Kliment sr.
Nové neinvazívne molekulárne a fluorescenčné metódy v detekcii nádorov močového mechúra
Vladimíra Sobolová, Vincent Nagy
Funkčná urológia
Duloxetín a cvičenie svalov panvového dna u žien so stresovou inkontinenciou moču
Ján Švihra, Magdaléna Hagovská, Ján Breza jr., Marek Vargovčák, Marek Brezovský
Miesto propiverínu v liečbe LUTS rôznej etiológie v klinickej praxi
Roman Tomaškin
Kazuistiky
Onkocytický papilárny renálny karcinóm v gravidite
Vincent Nagy, Andrej Böör, Ondřej Hes
Papilárny cystadenóm nadsemenníka – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Barbora Šafeková, Dušan Pokorný
Inflamatórny myofibroblastický tumor močového mechúra
Patrik Kováč, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Zuzana Hríbiková
Správa hlavného odborníka
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2018
Vladimír Baláž
Rôzne
Spomienka na prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.
Dalibor Ondruš
Primár MUDr. Boris Eliáš, PhD. – 60-ročný
Ján Kliment
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Klinická urológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by