Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klinické a patofyziologické aspekty antihypertenzív s „up stream” účinkom
Anna Vachulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2016
Fibrilácia predsiení je veľmi častá arytmia, ktorá nadobúda charakter epidémie. Artériová hypertenzia je jedným z rizikových
faktorov tromboembolického rizika pri fibrilácii predsiení. Nekontrolovaná artériová hypertenzia zvyšuje riziko
cievnej mozgovej príhody a krvácania. Antihypertenzívna liečba pomocou liekov zasahujúcich do systému renín angiotenzín
aldosterón môže zabrániť remodelácii srdca a môže zabrániť vzniku a rekurencii fibrilácie predsiení.
fibrilácia predsiení antihypertenzívna liečba „up stream” liečba
Interná med. 2016; 16 (11): 469-471
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by