Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Klinické charakteristiky pacientov a liečba angíny pektoris trimetazidínom s riadeným uvoľňovaním v ambulantnej praxi – výsledky programu energy
Viera Smetanová, Rastislav Šidlo, Jana Škovranková
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2010
Program ENERGY sa realizoval v spolupráci s ambulantnými internistami a kardiológmi na Slovensku v roku 2009 a jeho poslaním bolo získať a vyhodnotiť údaje o klinických charakteristikách, laboratórnych parametroch, medikamentóznej liečbe a ukazovateľoch kvality života u pacientov s ischemickou chorobou srdca a stabilnou angínou pektoris (AP) a vyhodnotiť účinok a znášanlivosť trimetazidínu s riadeným uvoľňovaním v priebehu obdobia 3 mesiacov v podmienkach bežnej ambulantnej praxe. Hodnotil sa výskyt anginóznych záchvatov, spotreba nitroglycerínu, funkčný stav pacientov podľa klasifikácie Kanadskej Kardiologickej Spoločnosti aj klasifikácie podľa New York Heart Association a kvalita života pacientov a vplyv metabolicky pôsobiaceho antianginózneho liečiva trimetazidínu s riadeným uvoľňovaním na tieto ukazovatele.
ischemická choroba srdca angína pektoris trimetazidín s riadeným uvoľňovaním
Interná med. 2010; 10 (9): 453-457
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by