Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Ženská urológia a urodynamika
Klinické návody na diagnostiku a liečbu inkontinencie moču u žien
Ján Švihra, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Inkontinencia moču (UI) je definovaná ako nedobrovoľný únik moču. UI je časté a obťažujúce ochorenie žien v každom veku. UI zahŕňa stresovú, urgentnú, zmiešanú a komplikovanú formu. Manažment UI spočíva v základnom a špecializovanom hodnotení. Tieto klinické návody opisujú všetky činnosti, ktoré sa používajú pre UI na Slovensku.
inkontinencia moču klinicke navody diagnostika liečba
Klin. urol. 2005; 1 (1): 41-45
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by