Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klinické úskalia diagnostiky a liečby syndrómu dráždivého čreva
Janka Božíková, Peter Bánovčin, Michal Demeter, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2013
Syndróm dráždivého čreva (SDČ) je najčastejšie funkčné ochorenie tráviaceho traktu s prevalenciou v bežnej populácii 5 - 22 %. Etiológia ochorenia dodnes nie je objasnená. V patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu psychosociálne faktory, prekonaná infekcia, poruchy motility, viscerálna hypersenzitivita, otvorená je otázka neurotransmiterov, črevných baktérií, porucha črevnej permeability a úloha genetiky. SDČ sa typicky manifestuje bolesťami brucha (diskomfortom) viazanými na defekáciu, prípadne zmeny defekácie v zmysle frekvencie alebo konzistencie stolice. Keďže ani v súčasnosti neexistuje žiaden diagnostický biologický marker pre toto ochorenie, diagnóza je založená na symptómoch, ale objektivizácia pestrej symptomatológie SDČ je jedným z najťažších diagnostických úskalí gastroenterológie vôbec. V súčasnosti sa na základe výsledkov klinických štúdií, za použitia Rímskych kritérií III a absencie alarmujúcich symptómov, odporúča priama diagnostika. Prítomnosť akéhokoľvek z varovných symptómov je však dôvodom na komplexný diagnostický proces. Liečba je symptomatická, dôležitá je jej komplexnosť a pri ťažších formách aj multidisciplinárny prístup. Najdôležitejší v dlhodobom procese terapie je pozitívny vzťah medzi pacientom a lekárom a edukácia pacienta.
funkčné ochorenia syndróm dráždivého čreva priama diagnostika symptomatická liečba
Interná med. 2013; 13 (7-8): 352-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by