Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Klinický prípad pacienta s Kawasakiho chorobou
Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová, Jozef Pacák, Viera Vršanská, Iveta Šimková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Prezentujeme prípad 24-ročného muža s nediagnostikovanou akútnou fázou Kawasakiho choroby vo veku 2 rokov, s vývojom obrovskej aneuryzmy pravej koronárnej artérie (PKA) a stredne závažnou dilatáciou proximálneho úseku ľavej koronárnej artérie (ĽKA). V priebehu sledovania do dospelosti sa napriek dlhodobej antiagregačnej a neskôr antikoagulačnej liečbe zistila postupná progresia koronarografických nálezov: kompletná oklúzia PKA, závažné kalcifikácie oboch koronárnych artérií, parciálna trombóza a neskôr signifikantná stenóza hlavnej vetvy ĽKA. Chirurgická revaskularizácia bola indikovaná a úspešne realizovaná.

Clinical case of A patient with Kawasaki disease
We present a case of a 24-year old male with undiagnosed acute phase of Kawasaki disease at the age of 2 years, with giant right coronary artery (RCA) aneurysm and moderate proximal left coronary artery (LCA) dilatation. During follow-up to adulthood, and despite long-term antiplatelet and later anticoagulation therapy, gradual coronary artery changes were found: complete RCA occlusion, severe calcifications of both coronary arteries, partial thrombosis and later significant LCA main stem stenosis. Surgical revascularization was indicated and successfully performed. 
Keywords: Kawasaki syndrome, coronary arteries aneurysms, coronary artery stenosis, long-term follow-up
Kawasakiho syndróm aneuryzmy koronárnych artérií stenóza koronárnych artérií dlhodobé sledovanie
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 165-167
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by