Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Benígna hyperplázia prostaty
Kombinovaná liečba alfa-blokátorom a tolterodínom er u pacientov s benígnou prostatickou obštrukciou a hyperaktívnym močovým mechúrom
1Ján Švihra, 2Ivana Zigová, 3Ján Šebo, 4Ondrej Hajdúk, 5Peter Piovarči
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Cieľ práce: Cieľom štúdie bolo zhodnotiť účinnosť a znášanlivosť tolterodínu ER v kombinácii s alfa-blokátormi počas medikamentóznej liečby benígnej hyperplázie prostaty a hyperaktívneho močového mechúra (OAB). Materiál a metódy: V prospektívnej štúdii, neintervenčnom monitorovaní lieku, dostávali pacienti tolterodín ER počas pokračovania liečby alfa1-blokátorom. Po vstupe pacienta do štúdie sa zaznamenali všetky demografické údaje, sprievodné ochorenia, predchádzajúca a súčasná liečba i anamnestické údaje. Hodnotila sa frekvencia močenia, urgencia, noktúria, urgentná inkontinencia a akútna retencia moču a na základe týchto parametrov, ako aj subjektívnych údajov od lekárov a pacientov, účinnosť a bezpečnosť tolterodínu ER. Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 495 pacientov s benígnou prostatickou obštrukciou a hyperaktívnym močovým mechúrom, 478 (96,6 %) pacientov úplne ukončilo liečbu. Väčšina lekárov, resp. pacientov uviedla, že liečba študijným liekom bola výborná (299/492; 60,8 %, resp. 336/492; 68,3 %). Počet močení počas 24 hodín sa znížil z priemernej hodnoty 12,72 na 8,16 v závere. Počet inkontinencií počas 24 hodín sa znížil z priemernej hodnoty 2,02 na 0,64 v závere. Počet noktúrií sa znížil z priemernej hodnoty 3,73 na 1,35 v závere. Počas štúdie sa nevyskytli závažné nežiaduce účinky alebo úmrtie. Záver: Po ukončení liečby sa signifikantne znížil počet všetkých symptómov hyperaktívneho močového mechúra. Väčšina lekárov a pacientov hodnotila účinnosť liečby ako vynikajúcu. Liečba tolterodínom ER sa vo všeobecnosti veľmi dobre tolerovala.
benígna prostatická obštrukcia hyperaktívny močový mechúr tolterodín alfa-blokátory
Klin. urol. 2009; 5 (1): 19-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by