Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Interdisciplinárne okienko
Komparácia hodnotenia reči pacientov s dyzartriou pomocou experimentálnej slovenskej verzie testu 3f
Zsolt Cséfalvay, Veronika Ďuriková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Cieľom práce je poukázať na potrebu objektivizácie diagnostiky dyzartrie u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie. Slovenskou adaptáciou testu dyzartrie (Test 3F) sme vyšetrili štyroch pacientov s dyzartriou. Videozáznamy týchto vyšetrení hodnotili štyria logopédi. Cieľom bolo zistiť mieru zhody medzi viacerými nezávislými hodnoteniami a zmapovať spoľahlivosť skórovacieho systému testu. Štatistickou analýzou sme nezistili signifikantné rozdiely medzi celkovým hodnotením dyzartrie u štyroch pacientov u štyroch logopédov. Menšie, avšak štatisticky nevýznamné rozdiely, sme zistili v niektorých častiach testu, ktoré ukazujú na potrebu vytvoriť jednoznačnejší systém hodnotenia pre niektoré úlohy. Domnievame sa, že test 3F môže byť po týchto úpravách vhodným nástrojom na zachytenie dynamiky zmien v klinickom obraze dyzartrie.
dyzartria diagnostika dyzartrie test 3F
Neurológia 2008; 3 (2): 106-109
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by