Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RÔZNE
Komplikácie perkutánnych biopsií transplantovaných obličiek
Petra Skalová, Martin Vojtko, Denisa Osinová, Slavomíra Lauková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Úvod: Biopsia transplantovanej obličky je výkon, ktorý predstavuje najsenzitívnejšiu diagnostiku príčiny dysfunkcie obličkového
štepu. Najčastejšou komplikáciou po biopsii štepu je mikroskopická hematúria (takmer 100 %).
Materiál a metódy: V súbore pacientov po transplantácii obličky sme retrospektívne vyhodnotili komplikácie biopsií
štepu. Zistili sme reprezentatívnosť vzorky a percento pacientov, ktorým bol na základe biopsie zmenený imunosupresívny
režim.
Výsledky: V súbore bolo 203 pacientov, ktorí podstúpili minimálne jednu biopsiu štepu, celkovo bolo v sledovanom
období zrealizovaných 297 biopsií štepu. Najčastejšou komplikáciou biopsie bola mikroskopická hematúria (90 %),
P < 0,0001. Makroskopická hematúria bola zaznamenaná v 8 % prípadoch. Hemodynamicky závažné krvácanie sme
nezaznamenali. Po biopsii sme 6 pacientom diagnostikovali AV, 98 % bolo reprezentatívnych vzoriek. V 68 prípadoch
bola v histológii opísaná toxicita kacineurínových inhibítorov. Práve táto diagnóza viedla najčastejšie k zmene imunosupresívneho
režimu, a to u 21 pacientov.
Záver: Biopsia transplantovanej obličky je výkon s extrémne malým rizikom komplikácií.
perkutánna biopsia štepu komplikácie transplantácia obličky
Klin. urol. 2015; 11 (3): 94-96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by