Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Komplikácie v tehotnosti a trombofília – pohľad hematológa
Ján Staško, Daniela Kotuličová, Radoslava Čamajová, Juraj Sokol, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Vrodená a získaná trombofília sa spája v tehotnosti nielen s vyšším rizikom venózneho tromboembolizmu, ale aj s tehotenskými komplikáciami, ako je strata plodu, preeklampsia, intrauterínna retardácia rastu plodu a abrupcia placenty. V prevencii straty plodu u žien s antifosfolipidovým syndrómom je účinná kombinovaná antikoagulačná a antiagregačná liečba. Samotná profylaxia nízkou dávkou antiagregancia sa odporúča u žien s vysokým rizikom preeklampsie. V súčasnosti však nie je oprávnené rutínne použitie antitrombotickej liečby pre všetky ženy s anamnézou straty plodu.
trombofília strata plodu preeklampsia intrauterínna retardácia rastu abrupcia placenty heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou
Interná med. 2011; 11 (4): 201-205
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by