Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Komplikácie v tehotnosti a trombofília – pohľad hematológa
Ján Staško, Daniela Kotuličová, Radoslava Čamajová, Juraj Sokol, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Vrodená a získaná trombofília sa spája v tehotnosti nielen s vyšším rizikom venózneho tromboembolizmu, ale aj s tehotenskými komplikáciami, ako je strata plodu, preeklampsia, intrauterínna retardácia rastu plodu a abrupcia placenty. V prevencii straty plodu u žien s antifosfolipidovým syndrómom je účinná kombinovaná antikoagulačná a antiagregačná liečba. Samotná profylaxia nízkou dávkou antiagregancia sa odporúča u žien s vysokým rizikom preeklampsie. V súčasnosti však nie je oprávnené rutínne použitie antitrombotickej liečby pre všetky ženy s anamnézou straty plodu.
trombofília strata plodu preeklampsia intrauterínna retardácia rastu abrupcia placenty heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou
Interná med. 2011; 11 (4): 201-205
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by