Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kongenitálna diagragmatická hernia
Milan Dragula, Michal Vartiak, Zuzana Uhríková, Nadežda Višňovcová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Prehľadový článok sa zaoberá príčinami vzniku kongenitálnej diafragmatickej hernie (CDH) aj možnosťami liečby s prezentáciou
výsledkov pacientov operovaných na Klinike detskej chirurgie JLF UK a UNM s perioperačným manažmentom
a hospitalizáciou na Neonatologickej klinike JLF UK UNM v Martine. Súbor bol rozdelený do dvoch dekád, pričom
v poslednej dekáde bolo pooperačné prežívanie na úrovni 82 %, v prvej dekáde 76 %, čo je výsledok porovnateľný s literárnymi
údajmi.
vrodená diafragmatická hernia pľúcna hypertenzia bránica ECMO goratexová záplata diagnostika a liečba CDH prognostické faktory CDH prežívanie
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (6): 278-283
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by