Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Kongenitálna ichtyóza, dve kazuistiky a prehľad literatúry
M. Rusňáková, E. Lajtman, B. Škerlíková, M. Mlynček
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Kongenitálne ichtyózy sú závažné ochorenia, prejavujúce sa rohovatením kože, ktoré
v niektorých prípadoch môžu mať fatálne následky. V dôsledku rozsiahleho porušenia
ochrannej bariéry kože sú pacienti v novorodeneckom období ohrození vznikom
septických komplikácií. Prenatálna ultrazvuková diagnostika a fetálna biopsia
kože pri fetoskopii spolu s genetickým vyšetrením u pacientok s pozitívnou rodinnou
anamnézou môžu zohrať kľúčovú úlohu vo včasnej diagnostike tohto ochorenia.
Prezentujeme dva prípady kongenitálnej ichtyózy a prehľad literatúry.

kongenitálna ichtyóza collodion baby ultrazvuková prenatálna diagnostika fetálna biopsia
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 218 – 221
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by