Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax
P. Harbulák, S. Galo, P. Krajkovič, M. Petrenko
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Neplodnosť
Za sterilné páry podľa WHO sú považované tie, ktoré v priebehu
12 mesiacov pravidelného nechráneného pohlavného
styku nedosiahnu koncepciu(1).
Neplodnosť je problém párov. V 30 % ju spôsobuje ženský faktor,
v 30 % mužský, v 25 % je príčina neplodnosti u oboch partnerov
a ostatných 15 % tvoria nevysvetliteľné príčiny. Plodnosť ženy
začína klesať po 27. roku života a významne klesá vo veku nad
35 rokov(2,3). Stúpajúcim vekom partnerov sa súčasne zvyšuje aj
výskyt ochorení, ktoré vedú k zhoršeniu reprodukčného zdravia
(napr. zápalové ochorenia, endometrióza, prekancerózy a pod.).
Celosvetové štúdie ukazujú, že 10 – 15 % párov má problém
dospieť ku koncepcii napriek pravidelnému nechránenému
pohlavnému styku aj po jednom roku. V priemere iba 56 %
vyhľadá medicínsku pomoc. Najväčším problémom vo väčšine
európskych krajín je predčasné ukončenie („dropout”) liečby
neplodnosti a to až v 40 % (schéma 1). To znamená, že z 56
párov, ktoré vyhľadajú medicínsku pomoc, iba 10 dosiahne
úspech v liečbe. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že
situácia na Slovensku je odlišná.
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 61-63
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by