Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
Kontakt koža na kožu – spôsob starostlivosti o novorodenca po pôrode
Daniela Miklovičová, Lucia Kantorová, Mária Hajzoková
Kontakt novorodenca koža na kožu s matkou bezprostredne po pôrode v trvaní najmenej hodinu (KKK) je odporúčaný
postup na podporu popôrodnej adaptácie či stabilizácie dieťaťa. Znižuje popôrodný stres pre matku aj pre dieťa, je základom
úspešného začiatku dojčenia.
Cieľom práce bolo retrospektívne analyzovať bezprostrednú popôrodnú starostlivosť o novorodenca z pohľadu matky
a zistiť súvislosť medzi KKK a výlučným dojčením počas pobytu v pôrodnici, ako aj vplyv prípravy na dojčenie na uskutočnenie
KKK.
Metódy: Analyzovali sme odpovede 320 matiek, ktoré rodili v rokoch 2008 – 2013 v Bratislave, na otázky o príprave na
dojčenie a o dojčení v pôrodnici.
Výsledky: KKK uviedlo 6,9 % matiek, z nich všetky rodili vaginálne. Prenatálna príprava na dojčenie neovplyvnila uskutočnenie
KKK. 37,8 % všetkých detí bolo v pôrodnici výlučne dojčených, pričom významne pozitívny vplyv mal KKK
(p < 0,01) a vaginálny pôrod (< 0,001).
Záver: Potvrdili sme významný vplyv KKK na výlučné dojčenie v pôrodnici. Výsledky svedčia o minimálnej podpore
fyziologických popôrodných procesov v pôrodniciach a o pretrvávajúcej praxi oddeľovania matiek a novorodencov
bezprostredne po pôrode so svojimi dôsledkami.
kontakt koža na kožu, výlučné dojčenie novorodenec príprava na dojčenie
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10(3): 119-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by