Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kontrastná echokardiografia – 2. časť
Ľudmila Družbacká, Gabriel Valočik, Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2009
V posledných rokoch veľa klinických štúdií poukázalo na klinickú prospešnosť kontrastnej echokardiografie. Vývoj kontrastných látok obsahujúcich enkapsulované mikrobubliny ponúka väčšie možnosti v rámci diagnostického zobrazovania. Vzrastajúci záujem sa zameral predovšetkým na myokardiálnu kontrastnú echoakardiografiu (MCE - myocardial contrast echocardiography), a to hlavne odvtedy, ako najnovšie zobrazovacie metódy umožnili detekciu kontrastných látok po intravenóznej aplikácii v myokarde. Vďaka výrazným pokrokom v zobrazovacích technológiách sa MCE stala hodnotným prostriedkom pri diagnostike ischemickej choroby srdca. Cieľom tohto prehľadného článku je pomôcť porozumieť zobrazovacím metódam, ktoré urobili túto techniku prístupnou pre klinickú prax. Ponúka prehľad o klinickej hodnote súčasnej kontrastnej echokardiografie, hlavne s ohľadom na nové zobrazovacie metódy v reálnom čase, ktoré dovoľujú simultánne hodnotenie perfúzie a kinetiky myokardu.
myokardiálna kontrastná echokardiografia myokardiálna opacifikácia intenzita signálu akútny infarkt myokardu, ischemická choroba srdca
Inerná med. 2009; 9 (5): 246-249
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by