Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Kontroverzie prítomnosti partnera rodičky ako sprevádzajúcej osoby pri pôrode
Z. Provazníková, A. Krutáková, K. Jandová, I. Rusňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Prítomnosť partnera pri pôrode bola prvýkrát zaznamenaná v 60. rokoch 20. storočia v USA. Bola považovaná za dôležitý stimul na upevnenie partnerského vzťahu. Mala dopomôcť aj k vytvoreniu vzťahu medzi otcom a dieťaťom a prospešná mala byť aj z pohľadu zníženia rozvodovosti a problémov v rodinách. Na Slovensko prišla realita prítomnosti partnera pri pôrode o 25 rokov neskôr ako akási módna vlna. Pôrody vedené za prítomnosti partnera rodičky sa ihneď považovali za modernú vymoženosť. V súčasnosti sa však čoraz viac vynára konflikt v názoroch na prítomnosť otca dieťaťa pri pôrode medzi odborníkmi a laickou verejnosťou. V článku sa diskutuje o výhodách a nevýhodách prítomnosti partnera ako sprevádzajúcej osoby pri pôrode z pohľadu rodičky, otca dieťaťa a zdravotníckeho personálu.

CONTROVERSY IN THE PARTNER‘S PRESENCE AS AN ACCOMPANYING PERSON AT THE CHILDBIRTH
The presence of a partner at the childbirth first appeared in the 1960 s in the USA. It was considered as an essential stimulus to strengthen the partnership. It should have also help to establish a relationship between a father and his child and be beneficial regarding reducing the divorces and family problems. The presence of a partner at the childbirth came to Slovakia 25 years later as a kind of a “fashion wave”. The childbirths held this way were immediately considered to be a modern convenience. Nowadays, however, there is a growing prevalence of conflicts regarding the birth partner presence in professional circles and the general public. The article discusses the advantages and disadvantages of the partner’s presence as an accompanying person at the childbirth from the point of view of the mother, child’s father and medical staff.
Keywords: the birth partner, Madonna syndrome, Couvade syndrome

partner pri pôrode Madonin syndróm Couvadov syndróm
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 18 – 22
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by