Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Konvenční a roboticky asistovaný přístupu k radikální prostatektomii – realita medicíny založené na důkazech. je oprávněné platit vyšší cenu?
Dalibor Pacík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Autor ve svém sdělení racionálně pohlíží na velmi často proklamované benefity roboticky asistované radikální prostatektomie oproti operaci konvenční a upozorňuje na to, že tyto nemají oporu v literatuře založené na důkazech a jsou více marketingovým tahem nežli skutečností. Konstatuje, že ani odpovídající Guidelines European Association of Urology neinformují o roboticky asistovaném přístupu jako o něčem superiorním při operační léčbě tohoto onemocnění a že i generální sekretář EAU profesor Per-Anders Abrahamson ve své nedávné přednášce na toto téma označil oba přístupy jako rovnocenné s tím, že nebyl prokázán žádný benefit jednoho z nich. Přináší dostatek informací ze světové i domácí literatury, které informují o naprosto srovnatelných výsledcích pokud se týká operací prováděných experty ve specializovaných centrech a dokonce o horších výsledcích roboticky asistované operace vycházejících z údajů zdravotních pojišťoven bez stratifikace na centra. V době ekonomických problémů a volání po úsporách se autor rovněž zaměřuje na ekonomickou nákladovost obou přístupů, která je významně vyšší u roboticky asistovaného a pokládá otázku, zda-li je oprávněné a pro systém zdravotnictví únosné, platit významně vyšší cenu tam, kde není prokázán medicínský benefit.
Klíčová slova: radikální prostatektomie, roboticky asistovaná radikální prostatektomie, benefit
Klin. urol. 2012; 8 (1): 14-20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by