Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Konzervatívna liečba myómov maternice
K. Kanaba
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN

K selektívnym modulátorom progesterónových receptorov patrí ulipristalacetát.
Ulipristalacetát má podľa typu tkaniva a prítomnosti progesterónu špecifický účinok,
ktorý je sčasti agonistický alebo antagonistický. Ulipristalacetát (ESMYA®)
5 mg tablety je prvým prípravkom modulátorov progesterónových receptorov, ktorý
schválila Európska lieková komisia na predoperačnú liečbu stredne závažných až
závažných symptómov myómov maternice u dospelých žien v reprodukčnom veku.

SUMMARY

UA belongs to the class of progesterone (PR) receptor modulators also known as Selective
Progesterone Receptor Modulators (SPRMS). UA expresses partial agonist
or antagonist effects depending on the type of tissue and absence or presence of progesterone.
EMA registered UA in Europe for pre-operative treatment of moderate
to severe symptoms of the uterine fibroids in adult women in the reproductive age.

Keywords: ulipristal acetate, SPRM, conservatie treatment of uterine fibroids
ulipristalacetát SPRM liečba myómov
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 141 – 147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by