Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Andrológia
Konzervatívna (nechirurgická) liečba induratio penis plastica
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Induratio penis plastica (IPP, Peyronieho choroba) je ochorenie spojivového tkaniva vyznačujúce sa tvorbou fibrotických
lézií alebo plakov v tunica albuginea pohlavného údu, čo následne môže viesť k deformácii penisu. Prevalencia IPP kolíše
od 0,4 do 9 %. Etiológia IPP je neznáma. Význam pridružených ochorení alebo rizikových faktorov (napr. diabetes
mellitus, hypertenzia, abnormality v lipidovom metabolizme, Dupuytrenova kontraktúra) v patofyziológii Peyronieho
choroby je stále nejasný. Rozlišujú sa dve fázy IPP. Prvá fáza je definovaná ako akútna – zápalová fáza (bolestivé erekcie,
„mäkký“ uzol/plak), druhá je fibrózna – kalcifikujúca fáza s tvorbou tvrdých, hmatných plakov (stabilizácia ochorenia).
Spontánne vyriešenie IPP je menej časté (3 – 13 %), väčšina pacientov pozoruje progresiu (30 – 50 %) alebo stabilizáciu
(47 – 67 %) ochorenia. Bolesť je zvyčajne prítomná v skorých štádiách IPP, ale má tendenciu neskôr vymiznúť až
u 90 % mužov s Peyronieho chorobou. Konzervatívna terapia IPP je primárne zameraná na liečbu pacientov vo včasnom
(skorom) štádiu ochorenia. Je tiež voľbou u pacientov, ktorí nie sú vhodní (spôsobilí) na chirurgické riešenie IPP alebo
keď operácia nie je pre nich prijateľným riešením. V tejto súvislosti bolo navrhnutých niekoľko liečebných možností IPP
(perorálna farmakoterapia, intraléziová injekčná liečba, ďalšie lokálne spôsoby sanácie), ktoré sú podrobne prerokované
v tomto prehľadnom článku. Ani hodnota konzervatívnej terapie u mužov so stabilnou, chronickou chorobou doteraz
nebola dostatočne vymedzená. Európska komisia pre medikamentóznu liečbu zatiaľ neschválila žiadne liečivo ako
samostatnú terapiu IPP a ani žiadny konzervatívny postup doteraz nebol jednoznačne odporučený (stupeň odporúčania
A) pre sanáciu tohto relatívne vzácneho ochorenia.
induratio penis plastica konzervatívna liečba
Klin. urol. 2015; 11 (1): 41-46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by