Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Konzervatívny manažment abnormálne invazívnej placenty
B. Lévayová, M. Korbeľ
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Za ostatných 50 rokov sa výskyt placenty accrety, increty a percrety označovanej ako abnormálne invazívna placenta dramaticky zvýšil. Plánovaná hysterektómia v čase cisárskeho rezu je celosvetovo štandardnou odporúčanou liečbou. U mladých žien, ktoré si chcú zachovať plodnosť, môže byť konzervatívna liečba možnou voľbou. V článku je literárny prehľad možností konzervatívnej liečby abnormálnej invázie placenty.

CONSERVATIVE MANAGEMENT OF ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA
Over the last 50 years, the incidence of the placenta accreta, increta, and percreta, collectively referred to as the abnormally invasive placenta, has risen dramatically. Elective caesarean hysterectomy at the time of caesarean delivery is the standard recommended treatment worldwide. In young women who want to keep the option of future pregnancy and agree to close follow-up monitoring, conservative treatment is a valid sk_option. The article presents a literature review of the possibilities of the abnormally invasive placenta conservative management.
Keywords: abnormally invasive placenta, conservative treatment, uterine compression sutures
abnormálne invazívna placenta konzervatívna liečba kompresívne sutúry uteru
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 80 – 85
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by