Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Korelácia infekčných hepatitíd b a c so zvýšenou hodnotou alanínaminotransferázy u darcov krvi
Katarína Kusendová, Peter Gavorník, Mária Szántová, Klára Sviteková
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2014
V snahe minimalizovať riziko prenosu infekčných hepatitíd B a C hemoterapiou v transfúznej medicíne sa používajú skríningové testy detegujúce protilátky, antigény alebo nukleové kyseliny vírusov. V roku 1986 sa zaviedlo testovanie alanínaminotransferázy ako nešpecifického markera diagnostiky vtedy neidentifikovaného pôvodcu hepatitídy C s cieľom eliminovať potenciálne infekčných darcov. S objavením vírusu hepatitídy C a metód jeho skríningu začal význam alanínaminotransferázy upadať. V predkladanej práci podávame prehľad o význame hepatálneho enzýmu alanínaminotransferázy v kontexte súčasných skríningových metód hepatitíd B a C u darcov z pohľadu teoretického, ako aj evidence-based medicine.
hepatitída B hepatitída C skríning alanínaminotransferáza hemovigilancia
Interná med. 2014; 14 (9): 364-367
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by