Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Koronárna choroba srdca: kedy indikujeme koronárnu revaskularizáciu?
Stanislav Juhás
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2009
Koronárna revaskularizácia chorých s koronárnou chorobou srdca (KCHS) patrí dnes k účinnej a často život zachraňujúcej liečbe. Zlepšuje symptómy, prežívanie a kvalitu života týchto pacientov. Perkutánne koronárne intervencie (PKI) nadobúdajú prevahu v liečbe akútneho koronárneho syndrómu - nestabilnej anginy pectoris a infarktu myokardu bez ST elevácie a predovšetkým s ST eleváciou, kým aortokoronárne premostenie (AKP) pri chronických prejavoch KCHS. S pribúdajúcimi intervenciami na koronárnych tepnách narastá aj počet pacientov po týchto zákrokoch, ktorí potrebujú novú intervenciu pre restenózu po PKI alebo pre uzavreté artériové či venózne štepy po chirurgickom AKP.
Koronárna choroba srdca akútny koronárny syndróm Stabilná angina pectoris Perkutánna koronárna intervencia, Aortokoronárny bypas
Interná med. 2009; 9 (9): 387-392
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by