Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Korozívne poranenia v hornom gastrointestinálnom trakte u detských pacientov
Miroslava Petrášová, Emeše Majorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Požitie žieravín patrí medzi bežné urgentné stavy v skupine pediatrických pacientov. Pri požití korozívnej látky je povinnosťou
lekára rozhodnúť, či sa jedná o zanedbateľnú príhodu a dieťa môže byť monitorované v domácom prostredí
alebo je udalosť skutočne urgentná a dieťa vyžaduje okamžitú intervenciu. Vzhľadom na variabilitu veľkosti pediatrického
pacienta, ako aj typov požitej substancie je v súčasnosti dostupných menej záväzných odporúčaných postupov
pri rozhodovaní indikácie a načasovania intervencií. V práci predkladáme odporúčania pre manažment požitia žieravín
u detí, ktoré majú za úlohu napomôcť klinickému rozhodovaniu a nie ho nahradiť. Odporúčania vychádzajú z prehľadu
najnovšej literatúry, mnohé sú extrapolované zo skúseností v dospelej populácii pacientov alebo sú založené na odborných
názoroch špecialistov. Budú potrebné ďalšie klinické štúdie k objasneniu stanovísk v súčasnosti sa opierajúcich
len o odborný názor špecialistov a nie o publikované dáta. Definitívne rozhodnutie manažovania konkrétneho pacienta
ostane vždy závislé na špecifických klinických okolnostiach a hlavne na klinickom úsudku špecializovaného zdravotníckeho
tímu.
požitie žieravín deti gastrointestinálny trakt
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (6): 306-313
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by