Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Kyselina močová a liečba kardiovaskulárnymi liekmi
Andrej Dukát, Milan Kriška, Juraj Payer
V kardiovaskulárnej farmakoterapii u vysokorizikových pacientov sa využíva predovšetkým kombinovaná liečba. Každý z použitých liekov má však aj určité riziko vedľajších účinkov liečby. Tieto treba brať do úvahy pri výbere a zahájení liečby. Jedným z vedľajších účinkov liečby je aj vplyv na hladiny kyseliny močovej. Tá sa v poslednom období dostáva do pozornosti klinikov ako užitočný prediktívny kardiovaskulárny prognostický marker. Predložený prehľad sa zaoberá najčastejšie používanou kardiovaskulárnou farmakoterapiou vo vzťahu k markeru hyperurikémie.

Acid uric and cardiovascular therapy
With cardiovascular pharmacotherapy among high-risk patients combined therapy is mainly used. Each of the drug used has its specific side effects. These should be considered, when treatment is selected and is iniciated. One of this side effects can be also the increasing of acid uric level. In the last decades this is of interest among clinicians as an useful predictable cardiovascular prognos-tic marker. This article describes the most used cardiovascular pharmacotherapy in its relation to the marker hyperuricaemia.
Keywords: cardiovascular pharmacotherapy, treatment, acid uric
kardiovaskulárna farmakoterapia liečba kyselina močová
Interná med. 2019; 19 (10): 385-387
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by