Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Laparoskopia
Laparoskopická radikálna nefrektómia
Juraj Mikuláš, Peter Laurinc, Roman Mráz
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Radikálna nefrektómia pri vybraných štádiách nádorov obličiek sa stáva celosvetovo akceptovanou indikáciou na laparoskopický operačný prístup. Umožňuje zachovať onkologickú efektivitu rovnakú, ako pri otvorenej operácii za použitia minimálne invazívneho prístupu. Na našom pracovisku sa laparoskopická radikálna nefrektómia (LRN) stala štandardným postupom pri liečbe nádorov okličky v klinických štádiách T1-T2.
Materiál a metódy: Od júla 2003 do decembra 2005 sme na našom pracovisku vykonali 27 laparoskopických radikálnych nefrektómií pre parenchýmové nádory obličiek. V práci analyzujeme údaje týkajúce sa operačných a pooperačných výsledkov.
Výsledky: Operovali sme 27 pacientov, 21 pravostranných a 6 ľavostranných nádorov, rozmerov od 3,5 do 7,5 cm. Dvakrát sme urobili konverziu na otvorenú operáciu – v jednom prípade pre zrasty po predchádzajúcej cholecystektómii, raz pre mechanickú poruchu staplera. V dvoch prípadoch sme na 1. pooperačný deň vykonali operačnú revíziu pre krvácanie. Histologicky bol v jednom prípade diagnostikovaný onkocytóm, v 26 prípadoch karcinóm z obličkových buniek štádií T1-2 N0 M0.
Záver: Laparoskopická radikálna nefrektómia je efektívna metóda liečby nádorov obličiek v klinických štádiách T1-2 N0 M0. Hoci pre náš súbor pacientov nemáme k dispozícii výsledky dlhodobého sledovania z onkologického hľadiska, na základe našich skúseností aj údajov z literatúry, považujeme laparoskopickú radikálnu nefrektómiu za výkon bezpečný z onkologického hľadiska s benefitom pre pacienta v dôsledku minimálnej invazivity metódy.
karcinóm obličky laparoskopická radikálna nefrektómia minimálne invazívna chirurgia
Klin. urol. 2006; 2 (1): 33 - 37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by