Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Laparoskopia
Laparoskopická transperitoneálna adrenalektómia
Ján Ľupták, Michael Vraný, Ján Švihra, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Laparoskopická adrenalektómia sa stala v posledných desiatich rokoch štandardnou metódou liečby ochorení nadobličiek. Cieľom práce bola retrospektívna analýza 5 ročných skúseností s laparoskopickou adrenalektómiou.
Materiál a metódy: V čase od marca 2001 do decembra 2005 sme urobili 33 transperitoneálnych laparoskopických adrenalektómií pre tumor nadobličky (16 vpravo, 17 vľavo) u 31 pacientov (16 mužov, 15 žien) priemerného veku 47,5 roka (36-73 rokov). Obojstrannú adrenalektómiu sme súčasne urobili u dvoch (6,4 %) pacientov (jeden pacient po neúspešnej transsfenoidálnej operácii hypofýzy pre centrálny Cushingov syndróm a jeden pacient pre podozrenie na metastázy do obidvoch nadobličiek). Sprievodnú hypertenziu malo 12 (38,7 %) pacientov a l4 (45,2 %) pacientov malo v minulosti operáciu v brušnej dutine.
Výsledky: Laparoskopická adrenalektómia bola úspešne urobená u 28 (90,3 %) pacientov z 31 operovaných. Priemerná veľkosť odstráneného nádoru bola 4,1 cm (rozsah 1,1 - 8,7 cm). U všetkých pacientov sme použili 4 trokáre a priemerný operačný čas bol 138 min. (47 - 280 min.), pričom u druhej polovice pacientov sa skrátil operačný čas o jednu tretinu. Transfúzie krvi dostali traja (9,7 %) pacienti. Jeden (3,2 %) pacient s poranenou v. cava inferior a druhý, ktorý krvácal z lôžka po adrenalektómii, boli konvertovaní na otvorenú operáciu. Tretí pacient, ktorý krvácal z lôžka po adrenalektómii, bol ošetrený laparoskopickým prístupom. Histologickým vyšetrením 33 odstránených nadobličiek sa zistilo: 14 (42,5 %) nodulárnych hyperplázií, 7 (21,2 %) feochromocytómov, 7 (21,2 %) adenómov, 3 (9,1 %) myelolipómov, 1 (3 %) ganglioneuróm a 1 (3 %) metastázu nádoru obličky.
Záver: Laparoskopická adrenalektómia je bezpečná a efektívna chirurgická metóda, ktorá je v súčasnosti prvou metódou voľby pri odstránení nadobličiek. Laparoskopická liečba sa považuje za minimálne invazívnu a bezpečnú liečebnú metódu pri odstraňovaní nadobličiek. Technika má nízku morbiditu, vyžaduje málo analgetík v pooperačnom období a kratší pobyt v nemocnici.
nadobličky laparoskopia adrenalektómia
Klin. urol. 2006; 2 (1): 28 - 32
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by