Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Léčba statiny a periferní nervové komplikace: výsledky prospektivního klinického a neurofyziologického sledování
Pavel Otruba, Petr Kaňovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Prospektivně jsme sledovali výskyt periferních nervových komplikací při léčbě statiny u souboru 42 pacientů (23 žen a 19 mužů, průměrného věku 51,9 a 52,3 roku). Byla provedena elektrofyziologická vyšetření na nervech dolních končetin. Podávali jsme simvastatin v dávce 20 mg/den a pacienty jsme sledovali po dobu 24 měsíců. Kontrolní elektrofyziologické nálezy neprokazovaly přítomnost polyneuropatie. Získaná data byla analyzována metodou párového t-testu a posouzena pomocí regresní analýzy. Regresní analýza prokázala, že v čase se statisticky signifikantně zvyšují hodnoty parametrů průměrné latence F-vln u n. peroneus a také u n. tibialis. Studie ukazuje na to, že dlouhodobá léčba hypolipidemiky může způsobovat klinicky němé, přesto elektrofyziologickými metodami zjistitelnou dysfunkci periferních nervů.
Klíčová slova: hypolipidemika, polyneuropatie, elektromyografie
Neurológia 2008; 3 (2): 99-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by