Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Liečba a celkový manažment pacienta s hyperurikémiou
Andrej Dukát, Ján Gajdošík, Milan Kriška, Fedor Šimko, Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Za desaťročie od roku 1998 do roku 2008 bolo publikovaných celkove 9 štúdií, ktoré potvrdili vzťah medzi výškou hladiny
kyseliny močovej a kardiovaskulárnymi ochoreniami, stále však hyperurikémia predstavuje v povedomí odbornej
komunity podceňovaný rizikový faktor. Dnes je už preukázaný potenciálny vzťah zvýšenej hladiny kyseliny močovej k
viacerým klinickým stavom v internej medicíne. Zvýšená hladina kyseliny močovej je dnes už uznávaným biomarkerom,
ktorého sledovanie môže pomôcť klinikovi v usmernení liečby aj v preventívnom prístupe k rizikovému pacientovi.
liečba srdcovo-cievne ochorenia kyselina močová
Interná med. ; 15 (5): 237-240
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by