Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Liečba akútnej hnačky u dojčiat a malých detí
Ľubica Jakušová, Zuzana Havlíčeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Hnačkové ochorenia spolu s respiračnými patria medzi najčastejšie infekčné ochorenia v detskom veku. Sú závažným celosvetovým medicínskym problémom. V rozvojových krajinách predovšetkým z hľadiska mortality, v rozvinutých krajinách je významný ich ekonomický dosah. Liečba akútnych hnačkových ochorení prešla v posledných desiatich rokoch rôznymi zmenami. Rozhodujúca v liečbe je rehydratácia a následná skorá realimentácia. Medikamentózna liečba sa používa ojedinele. V článku sú uvedené najnovšie poznatky a odporúčané postupy v liečbe akútnych hnačkových ochorení v detskom veku.
akútna hnačka rehydratácia realimentácia orálne rehydratačné roztoky
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 161 - 164
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by