Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba akútnej pľúcnej embólie v ambulantných podmienkach
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Výsledky niekoľkých nerandomizovaných štúdií následkov u vybraných pacientov s dokázanou akútnou nekomplikovanou pľúcnou embóliou (PE) poukazujú na to, že ich ambulantná liečba je potenciálne bezpečná a účinná. Analýzy ukázali, že väčšina pacientov (minimálne 50 %) s akútnymi prejavmi symptomatickej PE sa môže liečiť ambulantne s nízkym rizikom mortality, recidívy vénovej trombembólie a závažnejších krvácavých prejavov. Pacienti sa hodia na ambulantnú liečbu PE, ak sa považujú za nízkorizikových. Ide o pacientov bez závažných komorbidít (rakovina, zlyhávanie srdca alebo chronické ochorenie pľúc, atď.), ktorí sú hemodynamicky stabilní (majú normálny pulz a tlak krvi), nevyžadujú liečbu kyslíkom, nemajú kontraindikácie liečby heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou, nepovažujú sa za rizikových z hľadiska závažnejšieho krvácania a nemajú iné indikácie na hospitalizáciu. Pacienti s PE vybraní podľa vopred určených kritérií sa môžu liečiť antikoagulanciami ambulantným spôsobom. Je isté, že ambulantná liečba PE sa bude rozširovať a je dosť pravdepodobné, že sa zvýši zavedením nových perorálnych antikoagulancií, ktoré nevyžadujú injekcie a laboratórne monitorovanie.
ambulantná liečba pľúcna embólia
Interná med. 2012; 12 (1): 10-13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by