Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba artériovej hypertenzie pri chronických obličkových chorobách
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2004
Artériová hypertenzia sa vyskytuje asi u 50-75 % pacientov s chronickými obličkovými chorobami a je dôležitý rizikový faktor progresie kardiovaskulárnych a obličkových ochorení. Najnovšie odporúčania pracovnej skupiny K/DOQI sumarizujú výsledky veľkých štúdií o liečbe hypertenzie, kardiovaskulárnych a obličkových chorôb. Pri nediabetických i diabetických obličkových ochoreniach sa má dosiahnuť cieľový krvný <130/80 mmHg. Treba liečiť hypertenzných, ale aj normotenzných pacientov, už pri mikroalbuminúrii alebo miernej proteinúrii inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo blokátormi angiotenzínových receptorov. Pacienti s chronickými obličkovými chorobami majú vysoké kardiovaskulárne riziko, ktoré sa zdvojnásobuje pri každom vzostupe systolického tlaku o 20 mmHg alebo diastolického tlaku o 10 mmHg pri hodnotách nad 115/75 mmHg. Dlhodobá účinná antihypertenzná liečba má priaznivý účinok na zníženie kardiovaskulárneho rizika a spomalenie progresie obličkových chorôb.
artériová hypertenzia chronická obličková choroba inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu blokátory angiotenzínových receptorov
Interná med. 2004; 4 (9): 459-462
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by