Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba artériovej hypertenzie pri diabetes mellitus
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Artériová hypertenzia je veľmi často prítomná u diabetikov 2. typu ako súčasť metabolického syndrómu inzulínovej rezistencie s dyslipoproteinémiou a centrálnou obezitou. Diabetici s hypertenziou majú 2-krát vyššie riziko kardiovaskulárnych chorôb ako nediabetici s hypertenziou. Novú definíciu a klasifikáciu hodnôt krvného tlaku podľa WHO-ISH alebo JNC 7 treba postupne zavádzať do bežnej praxe internistov a praktických lekárov. Kardinálnym opatrením na zníženie kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej chorobnosti a celkovej úmrtnosti diabetikov je dlhodobá a účinná antihypertenzná liečba s dosiahnutím cieľových hodnôt krvného tlaku. Všetci diabetici s hypertenziou by mali mať v liečbe zahrnutý buď inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo blokátor angiotenzínových receptorov, ktoré sú tiež odporúčanou liečbou pri diabetickej nefropatii.
artériová hypertenzia diabetes mellitus inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu blokátory angiotenzínových receptorov
Interná med. 2004; 4 (4): 219-222
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by