Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Liečba depresie v primárnej ambulantnej starostlivosti
Lucia Žlnayová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Základným rysom depresívnej poruchy je patologicky poklesnutá nálada, strata záujmov a psychomotorické spomalenie. Porucha nálady má trvať aspoň dva týždne. Depresívna porucha má jasnú tendenciu k rekurencii, a to napriek liečbe. Najzávažnejším rizikom prebiehajúcej depresie je suicídium. Liečba depresívnej poruchy je jednou z najčastejších úloh psychiatra. Chorý môže byť tiež v starostlivosti praktického lekára, ktorý by mal byť schopný depresívnu poruchu diagnostikovať a v prípade nekomplikovaného priebehu i liečiť. V článku sa venujeme depresívnej poruche a jej liečbe v podmienkach primárnej ambulantnej starostlivosti. Zameriavame sa na diagnostiku depresívnej poruchy, výber liečby a stratégie v prípade rezistencie na liečbu.
depresívna porucha SSRI akútna fáza liečby pokračujúca liečba profylaxia
Interná med. 2007; 7 (5): 288-294
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by