Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Liečba endometriózy u pacientok so sterilitou
P. Harbulák, Z. Behúňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Úvod
Endometrióza je definovaná ako prítomnosť tkaniva podobného
endometriu, ktoré sa nachádza mimo dutiny maternice. Toto
ochorenie sa vyskytuje približne u 25 – 50 % sterilných žien
a, naopak, približne 30 až 50 % žien s endometriózou má problémy
s otehotnením.
Manažment endometriózy u pacientok s „pelvic pain” a u pacientok
so sterilitou sa významným spôsobom odlišuje. Tieto odporúčania
sa týkajú liečby pacientok s endometriózou a so sterilitou
zároveň. Podkladom pre tieto odporúčania sú základné
dokumenty obsahujúce „guidelines” vytvorené skupinami expertov
na základe Evidence Based Medicine, predovšetkým
Európskej spoločnosti pre humánnu reprodukciu a embryológiu
(ESHRE).
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 64-65
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by