Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba hypoparatyreózy
Patrícia Páleníková, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Hypoparatyreóza je stav chýbajúcej alebo nedostatočnej sekrécie parathormónu a z toho vyplývajúcej hypokalcémie. Príčina ochorenia môže byť geneticky podmienená, ale častejšie vzniká v súvislosti s operačnými výkonmi na štítnej žľaze alebo deštrukciou prištítnych teliesok vysokou dávkou rádioaktívneho jódu. Klinické prejavy sú rôznorodé, od menej závažných až po fatálne. Stanovenie správnej diagnózy nám umožní včasnú a adekvátnu liečbu, a tým ovplyvní kvalitu života pacienta.
 
Treatment of Hypoparathyroidism
Hypoparathyroidism is a condition of a lack or insufficient secretion of parathyroid hormone and the resulting hypocalcaemia. The cause of the disease can be genetic, but it is more common in the case of thyroid gland surgery or parathyroid gland destruction with a high dose of radioactive iodine. Clinical manifestations are varied, from less serious to fatal. Determining the correct diagnosis will allow us to receive timely and adequate treatment and thus affect the quality of life of the patient.
Keywords: parathyroid hormone, calcium, vitamin D, convulsions
parathormón vitamín D kalcium kŕče
Interná med. 2019; 19 (1): 15-17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by