Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Všeobecné lekárstvo
Liečba nespavosti
Viera Kořínková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2010
Výskyt perzistujúcej/chronickej nespavosti je 10-17 %. Predpokladom optimálnej liečby je dôkladná diagnostika zameraná na závažnosť, trvanie, charakteristiky a možné príčiny nespavosti Prvostupňová diagnostika nespavosti by mala prebiehať v ambulancii praktického lekára, kde je najvyššia pravdepodobnosť, že sa pacient s týmto problémom obráti. Liečba nespavosti je indikovaná v prípade, ak ide o subjektívne/objektívne závažnú poruchu spánku alebo ak táto trvá viac ako 14 dní. V liečbe sa využívajú nefarmakologické a farmakologické postupy. K hlavným dôvodom, prečo je problém liečby nespavosti stále aktuálny, patria stúpajúca spotreba hypnotík, nárast ich dlhodobej preskripcie a opakované upozornenia na riziká škodlivého užívania/ závislosti najmladšej - nebenzodiazepínovej skupiny hypnotík
diagnostika nespavosti nefarmakologická liečba nespavosti hypnotiká - výber a riziká
Interná med. 2010; 10 (7-8): 396-401
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by