Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Liečba retroperitoneálneho hematómu u hematologických pacientov
Peter Weibl1, Martin Romančík1, Eva Demečková2, Martin Mistrík2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2009
Úvod: Základným princípom v liečbe retroperitoneálneho hematómu zastáva konzervatívna terapia. Chirurgická liečba by sa mala obmedzovať u hematologických pacientov len na vitálne indikácie, respektívne pri zlyhaní konzervatívnych postupov. Materiál a metódy: Autori demonštrujú tri prípady vzniku retroperitoneálneho hematómu u hematologických pacientov a ich následné terapeutické doriešenie. Výsledky: Pacienti boli po chirurgickej a konzervatívnej liečbe stabilizovaní a následne ich odsledovali pomocou CT a USG, na základe ktorých bol lokálny nález hematómu stacionárny, resp. zlepšený, bez známok čerstvého krvácania. Záver: CT je suverénnou diagnostickou modalitou pri stanovení rozsahu, tvaru, veľkosti a ohraničenia hematómu. Taktiež umožňuje rozlíšiť známky čerstvého krvácania, prípadne hematóm staršieho dáta, čo je nevyhnuté pre naplánovanie terapeutického postupu.
retroperitoneálny hematóm rekombinantný koagulačný faktor VIIa
Klin. urol. 2009; 5 (2): 84 - 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by