Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Liposarkóm retroperitonea
Peter Čech, Ivan Kerum, Ján Ižo
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Autori vo svojom článku prezentujú chirurgickú liečbu obrovského 9 kg liposarkómu retroperitonea. Tieto mezenchýmové nádory sa v populácii vyskytujú ojedinele. Predstavujú menej ako 0,1 % všetkých nádorov u ľudí. Približne 13 % z nich je lokalizovaných v retroperitoneu. Predpokladom na stanovenie stratégie liečby je určenie vzťahu k okolitým orgánom na základe precízneho predoperačného vyšetrenia spolu s predoperačnou histologizáciou tumoru pomocou biopsie pod USG ev. CT kontrolou. Za základný liečebný výkon sa považuje radikálna extirpácia tumoru.
liposarkóm retroperitoneum chirurgická liečba
Klin. urol. 2009; 5 (1): 43-44
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by