Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Lokálna liečba atopickej dermatitídy založená na aktuálnych patofyziologických poznatkoch
Ján Mikler, Jarmila Vojtková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Atopická dermatitída (AD) je chronické alebo rekurentné zápalové ochorenie kože, ktoré je výsledkom komplexnej interakcie
medzi genetickými, imunitnými a environmentálnymi faktormi. V patogenéze AD hrá dôležitú úlohu porucha
epidermovej bariéry, s čím súvisia typické symptómy – suchosť kože, ekzematózne ložiská a pruritus. Základom manažmentu
AD je lokálna liečba, ktorej pravidelnou aplikáciou možno predísť nutnosti použitia farmakologickej liečby.
atopická dermatitída porucha epidermovej bariéry lokálna liečba
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (4): 197-200
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by