Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
LUTEÁLNA PODPORA PO EMBRYOTRANSFERE A VO VČASNEJ GRAVIDITE PO IN VITRO FERTILIZÁCII
S. TOPORCEROVÁ
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Tehotenstvo po in vitro fertilizácii má svoje špecifiká. Medzi ne patrí aj potreba hormonálnej podpory v časti tehotnosti. Hormonálna podporná liečba je však často zbytočne dlhá. Naopak, pri niektorých cykloch môže predčasné ukončenie hormonálnej suplementačnej liečby viesť k spontánnemu potratu. Je preto potrebné poznať špecifiká starostlivosti o tieto tehotnosti.

LUTEAL SUPPORT AFTER EMBRYOTRANSFER AND IN EARLY PREGNANCY AFTER IN VITRO FERTILIZATION
Pregnancy after in vitro fertilization has its specifics. These include the need for hormonal support in part of pregnancies. However, supportive hormonal treatment is often unnecessarily long. Conversely, in some cycles, premature discontinuation of hormone replacement therapy may lead to spontaneous abortion. It is, therefore, necessary to know the specificities of care for these pregnancies.
Keywords: pregnancy after IVF, luteal support, progesterone, fully substituted cycle
gravidita po IVF luteálna podpora progesterón plne substituovaný cyklus
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 22 – 26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by