Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Má význam liečba koenzýmom q10 pri statínovej myopatii ?
Daša Skripová, Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2010
Statíny patria medzi najúčinnejšie lieky v sekundárnej, ba dnes už aj v primárnej prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Svojím mechanizmom účinku (inhibícia 3-hydroxy-3-methylglutharyl CoA reduktázy) inhibujú metabolickú cestu mevalonátu, čím okrem zníženia syntézy cholesterolu, inhibujú aj syntézu ďalších životne dôležitých substancií vrátane koenzýmu Q10 (CoQ10, ubichinón). CoQ10 má kľúčovú úlohu v procese oxidatívnej fosforylácie a jeho nedostatok môže viesť k zhoršeniu energetického metabolizmu svalových buniek a v konečnom dôsledku k rozvoju myopatie. Statínová myopatia je najčastejším nežiaducim účinkom statínovej liečby a nezriedka je dôvodom pre zníženie dávky statínu alebo až jeho úplné vynechanie. Doposiaľ nemáme presvedčivé dôkazy o pozitívnom vplyve suplementačnej liečby CoQ10 u pacientov so statínovou myopatiou. Výsledky z doteraz dostupných intervenčných štúdií a niekoľkých kazuistík sú protichodné.
statíny koenzým Q10 ubichinón statínová myopatia
Interná med. 2010; 10 (7-8): 392-395
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by