Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Malígne lymfómy – etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz a diagnóza (1. časť)
Ľubica Váleková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Malígne lymfómy patria medzi nádorové lymfoproliferatívne ochorenia, ktoré postihujú predovšetkým lymfatické uzliny, ale môžu sa objaviť v ktoromkoľvek orgáne. V posledných rokoch stúpa ich incidencia, pričom vzostup úmrtnosti na tieto ochorenia je relatívne nižší. Za najvýznamnejší etiologický faktor sa považuje oslabenie imunitného systému, vírusové a bakteriálne infekcie. Diagnóza je založená predovšetkým na imunohistologickom vyšetrení reprezentatívnej vzorky nádorového tkaniva, najčastejšie lymfatickej uzliny. Presné určenie podtypu lymfómu je potrebné potvrdiť na špecializovanom pracovisku, ktoré disponuje celým spektrom diagnostických techník, ako je molekulárna biológia, cytogenetické, FISH vyšetrenie, prietoková cytometria a ďalšie.
Interná med. 2011; 11 (4): 206-212
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by