Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Malígne lymfómy – staging, prognóza a liečba - (2. časť)
Ľubica Váleková, Juraj Chudej
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2011
Malígne lymfómy (ML) predstavujú skupinu nádorových ochorení, u ktorých bol dosiahnutý vysoký pokrok ako v oblasti diagnostiky, tak aj liečby. Moderný prístup k pacientovi je založený na snahe poznať individuálne správanie tumoru, snahe predpokladať riziko nedosiahnutia kompletnej remisie po konvenčnej chemoterapii, riziko relapsu či krátkeho celkového prežívania pacientov. Na základe kombinácie moderných prognostických faktorov môžeme zvoliť individuálne intenzívnu terapiu u mladších pacientov, znížiť toxicitu liečby u pacientov s nízko rizikovým ochorením a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia pacientov s pokročilým a vysoko rizikovým ochorením. Vo veľkej väčšine prípadov je liečebný prístup volený s kuratívnym zámerom. Vďaka pokrokom v diagnostike, stagingu a najmä novým možnostiam biologickej liečby sa malígne lymfómy stávajú jedným z najlepšie liečiteľných a v stále sa zvyšujúcom počte prípadov aj vyliečiteľných nádorov. Liečba každého pacienta je individuálna a závisí najmä od typu lymfómu a rozsahu ochorenia, t.j. štádia a rizikových faktorov.
malígne lymfómy kompletná remisia relaps chemoterapia prognostické faktory
Interná med. 2011; 11 (7-8): 345-351
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by