Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Malígny melanóm glansu penisu – opis zriedkavého prípadu
Vladimír Bartoš1, Juraj Mikuláš2, Oľga Zacharová1, Roman Mráz2
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Primárne zhubné nádory penisu sa v bežnej klinickej praxi diagnostikujú pomerne zriedkavo. Prevažnú väčšinu z nich predstavuje skvamocelulárny karcinóm, ostatné malignity sa vyskytujú veľmi ojedinele. Autori v práci prezentujú prípad 38-ročného muža, ktorý mal diagnostikovaný nodulárny malígny melanóm na glanse penisu. Nádor zodpovedal patologickému štádiu pT4b a sprevádzaný bol vysokou mitotickou a proliferačnou aktivitou. Po jeho chirurgickom odstránení bol pacient ďalej klinicky vyšetrený s nasadenou adjuvantnou terapiou vysokodávkovaným interferónom alfa-2b. O 10 mesiacov neskôr mal pre zväčšenie lymfatických uzlín robenú pravostrannú lymfadenektómiu s nálezom masívnej metastatickej nádorovej infiltrácie v jednej uzline. Následne bola robená aj ľavostranná lymfadenektómia bez jednoznačného metastatického postihnutia. Malígny melanóm glansu penisu predstavuje raritnú onkologickú jednotku. Naša kazuistika potvrdzuje literárne údaje, že väčšina prípadov je diagnostikovaná v pokročilejšom štádiu, často už s metastázami v regionálnych lymfatických uzlinách. Z hľadiska prognózy je preto kľúčová včasná diagnostika a skoré začatie liečby, ako aj následná dispenzarizácia a ďalšie dôkladné sledovanie pacienta.
malígny melanóm nádory penisu
Klin. urol. 2014; 10 (3): 100-103
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by