Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Malt lymfómy gastroduodéna – využitie prietokovej cytometrie na ich diagnózu
Ľubica Váleková, Jana Fedorová, Jana Božíková, Lukáš Plank, Peter Szépe, Tomáš Balhárek, Ján Staško, Peter Kubisz, Ján Hudeček
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Lymfómy MALT (Mucosa - Associated Lymphoid Tissue) typu sú vzácne neoplazmy, ktoré vznikajú malígnou transformáciou slizničného lymfatického tkaniva MALT. Predstavujú 5 % všetkých non-Hodgkinových lymfómov, pričom viac ako 2/3 z nich sa vyskytujú v tráviacom trakte. V súvislosti s ich vznikom má patogenetický význam infekcia žalúdka Helicobacterom pylori (HP). Na stanovenie diagnózy je potrebné endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu s histologickým vyšetrením bioptickej vzorky (morfológia a imunohistochémia). K stanoveniu diagnózy veľkou mierou prispieva aj prietoková cytometria, ktorá je užitočná na potvrdenie monoklonality ochorenia (unimodálnou expresiou jedného typu ľahkých reťazcov kappa alebo lambda) a určenie B-bunkového antigénového profilu spojeného s uvedenou diagnózou (CD19+, CD20+, CD22+, CD24+, CD79a+, HLA-Dr+).
MALT lymfóm prietoková cytometria monoklonové protilátky kolagenáza imunohistochémia
Interná med. 2010; 10 (5): 250-254
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by